Kategorie
Bez kategorii

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd EQUO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej nr 28/6, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700920, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Wilczej 28/6, 00-544 Warszawa w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Kategorie
Bez kategorii

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd EQUO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej nr 28/6, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700920, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Wilczej 28/6, 00-544 Warszawa w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Kategorie
Bez kategorii

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd EQUO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej nr 28/6, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700920, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Wilczej 28/6, 00-544 Warszawa w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Kategorie
Bez kategorii

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd EQUO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej nr 28/6, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700920, w wykonaniu obowiązkuwynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.Dokumenty akcji należyskładać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Wilczej 28/6, 00-544 Warszawa w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Kategorie
Bez kategorii

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd EQUO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej nr 28/6, 00-544 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700920, w wykonaniu obowiązkuwynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.Dokumenty akcji należyskładać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Wilczej 28/6, 00-544 Warszawa w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośródpięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.